Ντοκιμαντέρ

Το project "Ανακαλύπτοντας τη Μουσική στα βήματα του Οδυσσέα" ζωντανεύει τους σταθμούς του ταξιδιού του μυθικού ήρωα μέσα από τα χαρακτηριστικά ακούσματα κάθε περιοχής. Αξιόλογοι σύγχρονοι μουσικοί, προερχόμενοι από τους σταθμούς αυτούς, εμπνέονται από το συγκεκριμένο μύθο της περιοχής τους και δημιουργούν. Σκοπός είναι η παραγωγή ενός πολύγλωσσου ντοκιμαντέρ διάρκειας περίπου 90 λεπτών που θα αναζητήσει την διαπολιτισμική σχέση μεταξύ του Ομηρικού μύθου, του φυσικού τοπίου και των μουσικών παραδόσεων της Μεσογείου. Παράλληλα θα αναζητηθεί η αντανάκλαση του μύθου στους λαούς αυτούς.